עדכון הסכם ממון

ליצירת קשר עם עו״ד הסכם ממון - אורי גנור, השאירו פרטים:

אתם ודאי מודאגים מכותרת המאמר. אז ארגיע- ברוב המקרים, לא צריך לעדכן את הסכם הממון.

מצאתי לנכון לכתוב את המאמר הזה, ביזמתי, בגלל שאלות שלכם שאני מקבל מעת לעת.

מתי צריך לעדכן את ההסכם? עיינו גם ב שינוי הסכם ממון.

כאשר יש פער, סתירה, בין קביעה מסוימת בהסכם הממון שלכם, לבין ההתנהלות שלכם בפועל, בחיי היומיום, באותם עניינים. קבעתם בהסכם הממון דבר אחד, אבל מה לעשות, ומציאות החיים השוטפת שלכם, גורמת לכם, במודע או שלא במודע, להתנהג הפוך, או בשונה ממה שקבעתם.

דוגמא 1: ההוצאות השוטפות בתוך הסכם ממון

קבעתם בהסכם הממון, שההוצאות השוטפות שלכם ינוהלו מהחשבון המשותף שפתחתם. בנוסף הסכמתם גם,  שכל אחד מכם יישאר עם חשבון הבנק שלו.

אבל כעבור זמן, נניח שנולדו לכם ילדים, וההוצאות גדלות מעבר להכנסות שלכם. צריך לקנות לילדים ריהוט, ציוד, בגדים וכיו"ב, אבל אין די כסף בחשבון המשותף. אחד מכם מוציא חסכונות שהיו לו בחשבון הבנק הפרטי שלו, ורוכש עבור הילדים את מלוא מחסורם.

נניח שמצב כזה ממשיך להתרחש במהלך חיי הזוגיות ( ולא רק לגבי הילדים ). למעשה, אחד מכם מממן את ההוצאות המשותפות, מחשבונו הפרטי ( ולא מהמשותף, כפי שנקבע בהסכם ). אחד מכם מממן את השני. אז כל עוד אתם ביחד, אין על מה להתחשבן. אבל בפרידה מה?

מה יקרה בדוגמא הנ"ל אם תיפרדו?

בן הזוג שמימן על חשבונו את ההוצאות כאמור, יבקש את מחציתם, מבן זוגו. בן הזוג האחר, אפשר ויתנגד לשלם, מאחר והן הוצאו, כך יטען, שלא מהחשבון המשותף, אלא מחשבונו הפרטי של אחד מכם, דבר שנעשה בכלל, שלא על דעתו.

ההסכם דיבר על מצב שבו שניכם מממנים את ההוצאות המשותפות מהחשבון המשותף, אבל בפועל, אתם מתנהגים אחרת מההסכם, ותהיה הסיבה אשר תהיה, ומממנים חלק מההוצאות המשותפות, מחשבונכם הפרטי. ללא עדכון, יהיה לכם קשה לגבות את אותן ההוצאות מבן זוגכם.

אם יש ציפייה למי שמוציא את ההוצאות המשותפות מחשבונו הפרטי, לקבל את מחציתם מבן זוגו, עליו לדעת, שזה איננו מוסדר לכאורה בחלק מההסכמים, וצריך לשקול לעדכן את ההסכם, נקודתית, בעניין הזה.

דוגמא 2: מתנה

אחד מכם קיבל מתנה ממשפחתו. נאמר- 100,000 ₪. מתנות, על פי רוב הסכמי הממון שלכם, הן אישיות.

הדרך לשתף בן זוג במתנה אישית, על פי רוב ההסכמים שלכם, היא על ידי הפקדה לחשבון המשותף. ברגע שהסכום הזה הופקד לחשבון המשותף –  הוא הפך להיות משותף לשניכם, בחלקים שווים, והוא לא יוכל להיתבע בחזרה.

במציאות,  קורה שאתם נוהגים באופן הנ"ל, אתם מפקידים מתנות ( או ירושות ), לחשבון המשותף, אבל זאת מבלי שיש לכם כוונה להפוך את זה למשותף. להפך. הכוונה שלכם היא לדרוש מבן זוגכם, לכשתהיה פרידה,  לקבל החזר.  אם כך הם הדברים,  עליכם לשקול לעדכן את ההסכם נקודתית בעניין הזה, אפילו עדכון רטרואקטיבי. למשל, תחתימו את בן זוגכם, שהסך של 100,000 ₪, שהפקדתם אותו לחשבון המשותף, יוחזר לכם בפרידה. בלי עדכון, יהיה קשה למי שהפקיד ( אפילו בתום לב, בטעות ), לקבל החזר של מה ש"נבלע" בחשבון המשותף, אפילו היה המקור שלו מתנה אישית.

דוגמא 3: משכנתא

אם לאחד מכם יש דירה, ועליה רובצת משכנתה. קבעתם בהסכם הממון, שההחזרים החודשיים של המשכנתא, יבוצעו מהחשבון הפרטי של אותו בן זוג בעל המשכנתא. אבל בפועל, החלטתם מסיבה כלשהי, לסגור את החשבונות הפרטיים, ולהתנהל מהחשבון המשותף.

משמעות העניין היא, שההחזרים החודשיים של המשכנתא, ישולמו ( בניגוד לקבוע בהסכם הממון שלכם ), ביחד. במשותף.

אם כך קרה, ואם אין לכם כוונה לשתף את בן זוגכם בזכויות הבעלות שלכם בדירה, אתם צריכים לעדכן את הסכם הממון.

כללי

כמובן שהובאו במאמר רק דוגמאות, אבל בכל מקום שנהגתם בפועל שלא על פי ההסכם, וכדי למנוע אי בהירות בעתיד, מומלץ לכם לערוך עדכון להסכם הממון.

איך לעדכן את הסכם הממון?

לא בהכרח צריך שוב עו"ד, ושוב אישור בית משפט. ההלכה המשפטית בעניין היא, שבעניינים "קטנים", שוטפים, לא מהותיים, בודדים ולא "מערכתיים", אין צורך לערוך הסכם ממון חדש, ולאשר אותו מחדש. לכן, ניתן לפחות לחתום על מסמך כלשהו ביניכם, שיסדיר ויבהיר את הנושאים הנ"ל.

כמובן שכדי להיות על הצד הבטוח, עדיף לאשר מסמך מעדכן או מבהיר כזה בבית משפט.

 

חומר מקיף ומקצועי נוסף תוכלו למצוא בדף הבית של עורך דין הסכם ממון אורי גנור.

ליצירת קשר עם עו״ד הסכם ממון - אורי גנור, השאירו פרטים:
עו"ד אורי גנור

עו"ד אורי גנור

עורך דין הסכם ממון אורי גנור, הנו המשרד היחיד בישראל, העוסק ומתמחה, באופן בלבדי, יחודי וארצי, אך ורק, בהסכמי ממון בין בני זוג, ופועל כ – עו"ד הסכם ממון בלבד.

עוד מאמרים שכדאי לך לקרוא:

דילוג לתוכן