דוא"ל: ganoradv@gmail.com

המרכז להסכמי ממון

פגמים בצוואה ועילות לביטולה

חוק הירושה קבע תנאים לעריכת צוואה. כשהתנאים הללו מתמלאים תהיה הצוואה תקפה. האם כשהתנאים שנקבעו אינם מתמלאים, האם למרות זאת תהיה הצוואה תקפה?

הרעיון המרכזי של צוואה הוא, שהמצווה רשאי לעשות ולצוות לגבי הרכוש שלו, כעולה על רוחו. העיקרון המשלים לכך הוא שזו מצווה לקיים את דברי המת. לפיכך, למרות הימצאותם של פגמים בצוואה, שיפורטו להלן, המבחן הראשי לגבי תוקפה של צוואה הוא רצונו של המצווה. כלומר, אם ימצאו בצוואה פגמים, ועדיין יהיה השופט משוכנע כי למרות הפגמים בצוואה, רצונו של המצווה ברור, כי אז ייתן לצוואה תוקף.

הרעיון נוסח בסעיף 25 (א) לחוק הירושה, כדלקמן: "התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אף אם נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן ההליכים המפורטים בסעיפים 19,20,22, או 23 או בכשרות העדים, או בהעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים כאמור"

 בהמשך מגדיר החוק מהם מרכיבי היסוד בצוואה:

 1. בצוואה בכתב יד כאמור בסעיף 19 הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה;
 2. בצוואה בעדים כאמור בסעיף 20 – הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים ;
 3. בצוואה בפני רשות כאמור בסעיף 22 – הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו ;
 4. בצוואה בעלפה כאמור בסעיף 23 – הצוואה נאמרה על ידי המצווה בפני שני עדים השומעים את לשונו, בעת שהיה שכיב מרע, או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.

אם מתקיימים התנאים היסודיים הללו, לגבי סוגי הצוואות, כי אז, גם אם נפלו פגמים אחרים, עדיין יוכל בית המשפט לתת לצוואה תוקף, למרות הפגמים שנפלו בה.

ישנם שני סוגים של פגמים בצוואה. כאלו המתייחסים לצורת הצוואה וכאלה המתייחסים לתוקפה של הצוואה.

הפגמים המתייחסים לצורת הצוואה, ניתן להתגבר עליהם בקלות יחסית:

דוגמאות: פגמים בצוואה

חסר בצוואה תאריך בכתב ידו של המצווה (לגבי הצוואה שבסעיף 1 לעיל ).

אין חתימה של שני העדים, ואולי אפילו חסרה חתימה של המצווה עצמו ( לגבי צוואה מסוג שבסעיף 2 לעיל ).

אם דברי הצוואה שנרשמו על ידי השופט ( לגבי צוואה מסוג שבסעיף 3 לעיל ), לא הוקראו למצווה לאחר שנרשמו, או אם חסר רישום של השופט כי הצוואה שנרשמה, הוקראה למצווה, אם הצוואה לא תורגמה, במקרה שהיה צורך בתרגומה למצווה או אם המתרגם לא רשם וחתם בפרוטוקול מעמד ההפקדה כי תירגם אותה.

אם נסיבות עריכת הצוואה, ( לגבי צוואה מהסוג שבסעיף 4 לעיל ), או התאריך, לא נרשמו בזיכרון דברים שנערך, ואם העדים ששמעו את צוואת המצווה, לא הפקידו את זיכרון הדברים בבית המשפט.

כאמור, גם בחסרונם של דרישות אלו שבחוק, הצוואה עדיין תהיה תקפה, ובלבד שבית המשפט השתכנע כי זהו רצונו האמיתי והחופשי של המצווה.

לעומת זאת, פגמים בצוואה המנויים בסימן ב' לחוק הירושה, מתייחסים לתוקפה של הצוואה. פגימתם הרעה של אלה, פוסלת את הצוואה לחלוטין ( או לחילופין הסעיפים הפגומים שבצוואה נפסלים ), והיא ( או הסעיפים הפגומים ) לא יקבלו תוקף של בית המשפט.

אלו הם פגמים בצוואה הפוסלים אותה:

 1. צוואה שנעשתה על ידי קטין או פסול דין, או בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.
 2. התחייבות לעשות, לשנות או לבטל צוואה אינה תופסת. הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה- בטלה.
 3. צוואה אינה תופסת אם היא נעשית על ידי אדם אחר בשם המצווה.
 4. הוראת צוואה התולה את תוקפה ברצונו של אדם שאינו המצווה- בטלה.
 5. המצווה אינו יכול למסור למישהו אחר את הבחירה מי יקבל מה. ( למעט אם מסר להם את הבחירה של נכס מתוך מספר נכסים או אדם מבין מספר אנשים, בהם בחר ובשמם נקב ).
 6. צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה.
 7. הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות, ולא ניתן לקבוע מה המצווה היה מצווה אלמלא הטעות, בטלה.
 8. טעות סופר, אם ניתן לקבוע את הכוונה האמיתית למרות הטעות- הדבר יתוקן.
 9. צוואה סתומה- אם הצוואה לא ברורה, ולא ניתן לקבוע מה התכוון המצווה.
 10. צוואה בלתי חוקית או בלתי מוסרית- בטלה.
 11. צוואה בכתב המזכה את העדים או בני זוגם, פסולה.

יודגש שהפגמים הנ"ל לא בהכרח פוגמים בתוקפה של כל הצוואה. לעתים ניתן לבודד את הסעיפים הסותרים את הוראות החוק, כמובהר לעיל, ולפסול אותם, אבל עדיין לתת לצוואה עצמה, ללא הסעיפים האסורים, תוקף מחייב.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
עו"ד אורי גנור

עו"ד אורי גנור

עורך דין הסכם ממון אורי גנור, הנו המשרד היחיד בישראל, העוסק ומתמחה, באופן בלבדי, יחודי וארצי, אך ורק, בהסכמי ממון בין בני זוג, ופועל כ – עו"ד הסכם ממון בלבד.

עוד מאמרים שכדאי לך לקרוא:

גלילה לראש העמוד