הסכם ממון עם הפרדה רכושית מוחלטת

ליצירת קשר עם עו״ד הסכם ממון - אורי גנור, השאירו פרטים:

עורך דין ונוטריון אורי גנור,  עוסק ומתמחה בהסכמי ממון בין בני זוג, ובצוואות ( המשלימות את הסכם הממון ).

הניסיון, הידע והתובנות שנרכשו, הם בעלי חשיבות רבה, ומובאים לכל זוג שמגיע אלי.

אתם מעוניינים לקיים מסגרת זוגית ומשפחתית. אבל אתם גם מעוניינים שענייני הרכוש שלכם יהיו נפרדים.

אני כותב במאמר בלשון "זכר" – "בן זוגכם", אבל כוונתי היא כמובן, במידה שווה גם לאישה, לבת זוגכם.

מהו הסכם ממון עם הפרדה רכושית מוחלטת?

בפשטות, הפרדה רכושית משמעה, מה ששלי- שלי, ומה ששלך- שלך.
מה שיש לי כעת ומה שיהיה לי בעתיד- יהיה שלי בפרידה ( וגם במהלך חיי הזוגיות ),
ומה שיש לך כעת ומה שיהיה לך בעתיד- יהיה שלך בפרידה ( וגם במהלך חיי הזוגיות ).

זוגיות, משפחה, נישואין, חיים משותפים, ידועים בציבור, הבאת ילדים ( ואפילו אהבה J)- כל אלו כן. ביחד.
רכוש ועסקים- לא. אלו בנפרד. אני עם חשבון בנק משלי, ואת עם חשבון בנק משלך. מקסימום, ורק אולי, ואם בכלל,
חשבון בנק משותף להוצאות המחייה המשותפות שלנו, וגם זה לשם הנוחות בלבד.

הסכם ממון שעניינו הפרדה רכושית, חייב לכסות ולהתייחס לכל הרכוש, בפירוט מלא ( נא לא להתעצל )ולכסות את כל המצבים.
אסביר ואביא בסוף המאמר סעיף מפורט מהסכם ממון מסוג של הפרדה רכושית מוחלטת, אותם אני מכניס לכל הסכמי הממון.

הפרדה רכושית פסיבית בין בני הזוג

כשאנחנו מדברים על הפרדה רכושית בהסכם ממון שתעשו, אנחנו מדברים על הפרדה פסיבית
(כגון נכסים שיש בבעלותכם כעת, בהווה, ערב החתימה על הסכם הממון, וכן אלו שיהיו לכם בעתיד, או נכסים שיחליפו את אלו הקיימים כעת ),
וכן נכסים שתקבלו במהלך חיי הזוגיות כמתנות וירושות (חלילה) מהמשפחות שלכם, וכן צבירות סוציאליות ממקומות העבודה שלכם:
קרן השתלמות, ביטוחי מנהלים, גמל ופנסיות, זכאות לפיצויי פיטורין וכיו"ב.

הסכם ממון – הפרדה רכושית אקטיבית

אנחנו מדברים גם על הפרדה אקטיבית. כלומר, הפעילות העסקית שלכם
( עסק, חנות, חברה, שותפות, עוסק מורשה המבצע עבודות או נותן שרות, מפעל וכיו"ב ) תהיה נפרדת.

הכוונה לפעילות הקיימת בהווה, ערב החתימה על הסכם הממון, אבל גם זו שתתפתח בעתיד, או כל פעילות אחרת שתקימו או תפתחו, תהיה שלכם ורק שלכם.
לבן הזוג האחר לא יהיה שום חלק בפעילות הזו, לא בחיים המשותפים שלכם, וגם לא בפרידה.

הסכם ממון בין בני זוג – שיקול דעת עצמאי ובלבדי

הפרדה מוחלטת משמעה גם, ששיקול הדעת לגבי ביצוע פעולות ברכוש ובעסקים שלכם, יהיה שלכם בלבד, מבלי שלבן הזוג שלכם יהיה מעמד כלשהו.
הוא לא יוכל למנוע מכירה של נכסים שלכם, החלפתם באחרים, השכרתם או כל פעולה אחרת.

בן זוגכם לא יהיה מעורב בפעילות העסקית העצמאית שלכם. רק אתם תנהלו אותה, בחשבונות בנק נפרדים, תחליטו באופן עצמאי ובלבדי לגבי אופי הפעילות, הרחבתה או צמצומה, קבלת עובדים, הקמת עסקים חדשים, הקמת חברות, הקמת שותפויות, וכן, חשוב מאוד- גם נטילת הלוואות ויצירת חובות.

"פירות" ורווחים בין בני הזוג

הפרדה רכושית מוחלטת בניהול הסכם הממון בין בני הזוג צריכה להתייחס גם לרווחים, או מה שנקרא "פירות".

לגבי הנכסים שלכם- אם הם יושכרו, צריך שתהיה התייחסות מפורטת וספציפית לכך ששכר הדירה למשל
( או התשואה הבנקאית, אם זה ריבית על כספים המופקדים בבנק ) תהיה שלכם, ולא של בן זוגכם.

גם לגבי הפעילות העסקית שלכם, בני הזוג צריכים לקבוע שהרווחים, חלוקת דיבידנדים, בונוסים, משכורות וכל הכנסה שלכם מכל מקור שהוא, שייכים לכם בלבד.
כל אחד יפקיד את הפירות והרווחים שלו לחשבון הבנק שלו.

הסכם הממון בנושא מוניטין אישי, נכסי קרירה ופטנטים

הפרדה רכושית מוחלטת בהסכם ממון, צריכה להתייחס לא רק לנכסים שניתן לראות ולכמת אותם בפועל.

אם לאחד מכם יש מקצוע, והוא צובר ומפתח קריירה אישית, מומחיות, או לגבי עסק- הלקוחות והשם הטוב שלו, היותו מוכר ואמין, או פטנטים שהומצאו,
כל אלו הם נכסים, שאולי יתפתחו או יקרו במהלך חיי הזוגיות שלכם, ויש להם שווי כספי ברור, שניתן לחשב אותו.

הסכם ממון טוב, הוא הסכם ממון שיצור הפרדה רכושית ברורה גם בעניין הזה.

כלומר, מה שכל אחד צובר או יוצר, גם אם תהיה פרידה, בן הזוג האחר לא יוכל לטעון שהייתה לו תרומה בצבירת המוניטין של בן זוגו,
וצריך לקבוע במפורש שהוא איננו זכאי לכלום.

אפשר ומה שכתבתי תחת הסעיף הזה טעון הבהרה מפורטת יותר- אבל זה לא יהיה קשור כבר למאמר הזה.

השבחת נכסים ועליית ערך בתחומי הסכם הממון בין בני הזוג

במרוצת שנות חיי הזוגיות שלכם, שווי הנכסים שלכם יעלה.

כולנו יודעים לגבי דירות למשל, שערכן עולה במשך השנים באופן משמעותי.

לעתים עליית הערך נובעת כתוצאה מתכניות בניה למיניהן, כגון מתן זכויות בניה במסגרת תמ"א כזו או אחרת.

גם אם הרכוש שלכם איננו מקרקעין, אפשר וערכו עולה. מניות למשל, ערכן יכול לעלות.

כנ"ל לגבי העסק שלכם. ביחוד אם מדובר על עסק בתחום ההייטק. משמעה שצריך להכניס להסכם הממון גם את העניין הזה, שלעתים נשכח.

הפרדה רכושית מוחלטת בין בני הזוג לגבי החובות

הפעילות העסקית הנפרדת שלכם, וכן הרכוש והנכסים שלכם, יכולים ליצור חובות לרשויות המס למיניהן, או לסתם נושים,
להם אתם תהיו חייבים כספים, אם חלילה העסק שלכם לא יצליח.

החובות האלו יכולים לסבך את בן זוגכם.

הוא צריך להיות מוגן בהסכם הממון, באופן ברור ומפורש, מפני חובות שאתם והפעילות העסקית שלכם תיצרו.
ודאי תסכימו איתי שאם אין לבן זוגכם שום יד ורגל בפעילות שלכם, או בנכסים שלכם, למה עליו לשאת בתוצאות ולשלם את החובות, פרי מחדליכם? מה דעתכם?

הפרדה רכושית מוחלטת בהסכם ממון – דוגמא (סעיף אחד מתוך רבים)

"רכוש, מכל מין וסוג שהוא, לרבות נכסי ניידי ודלא ניידי, כספים, מניות, ניירות ערך, זכויות בתאגידים ובשותפויות, מקרקעין וזכויות בקשר למקרקעין,
חשבונות בנקים, תכניות חסכון, מיטלטלין, מוניטין, כושר השתכרות, נכסי קריירה, זכויות תביעה, טובות הנאה, זכויות שבדין ו/או זכויות שבהסכם,
זכויות מוחשיות ו/או זכויות בלתי מוחשיות, זכות ראויה וזכות מוחזקת, הכנסה מכל עסק ו/או פעילות עסקית, ו/או משלח יד, ו/או שכר עבודה,
ו/או משכורת, ו/או בונוסים ו/או הקצאת מניות/אופציות בעבודה, הקיימים בידי מי מהצדדים כיום ו/או שיהיו קיימים בידיו בעתיד,
הרשומים כיום ו/או שיהיו רשומים על שם מי מהצדדים בעתיד, הנמצאים כיום ו/או שימצאו בהחזקתו ו/או ברשותו ו/או בשליטתו של מי מהצדדים בעתיד,
המוחזקים כיום ו/או שיוחזקו עבור מי מהצדדים בעתיד, והכל בין בישראל ובין בכל מקום מחוץ לישראל, יהיו בבעלותו הבלעדית
של הצד שהינו בעל הנכסים, הזכויות וכד' ביום חתימת הסכם זה ו/או שיהיה בעל הנכסים, הזכויות וכד' בעתיד ו/או לעת פרידה
( בכפוף לרכישות משותפות שיהיו, ככל שיהיו, המוסדרות להלן בהסכם זה ) (להלן: "הנכסים, הזכויות וכד'"), והם לא יאוזנו לעת פרידה.
מבלי לפגוע בכלליות האמור, תחול ההפרדה הרכושית האמורה אף על כל טובות ההנאה ו/או הפירות ו/או הרווחים ו/או ההשבחה ו/או
עליית ערך ו/או התמלוגים ו/או הקצאת מניות ו/או אופציות ו/או חלוקת דיבידנדים וכיו"ב, ו/או זכויות בנייה ו/או התחלוף החפצי של כל
שפורט לעיל, וכל  אשר יופקו ו/או יצמחו ו/או יתקבלו, מהנכסים, מהזכויות וכד'" .

 

קראו גם על: הסכם ממון על דירת מגורים

ליצירת קשר עם עו״ד הסכם ממון - אורי גנור, השאירו פרטים:
עו"ד אורי גנור

עו"ד אורי גנור

עורך דין הסכם ממון אורי גנור, הנו המשרד היחיד בישראל, העוסק ומתמחה, באופן בלבדי, יחודי וארצי, אך ורק, בהסכמי ממון בין בני זוג, ופועל כ – עו"ד הסכם ממון בלבד.

עוד מאמרים שכדאי לך לקרוא:

דילוג לתוכן